Logo Kvant spol. s r.o.

Výučbový softvér iDoctum

Rozhodli ste sa stiahnuť si demoverziu Interaktívneho vyučovacieho balíka - Zemepis - Zemepis Afriky I. Typické krajiny I.